a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales ac lectus.
Instagram Feed
Follow Us

Privacy

Voor de cliënt is het belangrijk te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

Als lactatiekundige houd ik mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP): medische gegevens kunnen alleen met toestemming van de cliënt worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de huisarts of het consultatiebureau, mondelinge toestemming is voldoende.
Ik ben gebonden aan het medisch beroepsgeheim, alles wat besproken wordt zal vertrouwelijk behandeld worden.

Er vindt een verslaglegging plaats van ieder consult en contactmoment.
Je hebt natuurlijk ook inzagerecht: het recht om de gegevens in te zien. Indien je vindt dat deze gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kun je de lactatiekundige IBCLC vragen deze te wijzigen.
De regels staan onder andere vermeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).